פרטי המשתתף\ת בחוג ב'סמוראי':
Select Date

הצהרת בריאות:
במידה ובחרת באחד מהסעיפים 2-4, יש לפרט מהי המגבלה הרפואית
הנני מתחייב/ת להודיע לכל מדריך מצוות ההדרכה, אשר הנני משתתף בשיעור שלו, על כל שינוי או הגבלה זמניים או קבועים, שיחולו במצב הבריאות שלי.
הנני מתחייב/ת להודיע לסטודיו סמוראי, על כל שינוי במצבי הבריאותי ועל כל בעיה ו/או מגבלה שתתגלה וזאת מיד עם הופעתה.
בכל מקרה של מגבלה ו/או בעיה רפואית, הנני מתחייב/ת לחתום על כתב התחייבות מיוחד, ביחס אליי עם מגבלה רפואית, שיימסר לי ולנהוג בהתאם לאמור בו.

פרטי תשלום:
בנוסף: 100 ₪ - דמי הרשמה
אמצעי תשלום:
תשלום במזומן/שיקים - יש למסור במזכירות הסטודיו
או באמצעות

הצהרה (חובה):