פרטי המשתתף\ת באימוני פיטנס:

הצהרת בריאות:
במידה ובחרת באחד מהסעיפים 2-4, יש לפרט מהי המגבלה הרפואית
הנני מתחייב/ת להודיע לכל מדריך מצוות ההדרכה, אשר בני/ בתי משתתף/ת בשיעור שלו, על כל שינוי או הגבלה זמניים או קבועים, שיחולו במצב הבריאותי של בני/בתי
הנני מתחייב/ת להודיע למזכירות הסטודיו ולעדכן את מדריכי הסטודיו על שינוי במצבו הבריאותי של בני/בתי ועל כל בעיה ו/או מגבלה שתתגלה וזאת מיד עם הופעתה.
בכל מקרה של מגבלה ו/או בעיה רפואית, הנני מתחייב/ת לחתום על כתב התחייבות מיוחד, ביחס לבני/בתי עם מגבלה רפואית, שיימסר לי ולנהוג בהתאם לאמור בו.

פרטי מנוי הפיטנס:
Select Date
אמצעי תשלום:
תשלום במזומן/שיקים - יש למסור במזכירות הסטודיו
או

הצהרה (חובה):